Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Keresés
Close this search box.

A létezés dinamikái

Mivel azok az alapelvek, amelyeken a Szcientológia nyugszik felölelik az élet összes területét, bizonyos kulcsfontosságú alapelveket széles körben lehet alkalmazni bármely állapot javítására. A szcientológusok a mindennapi életükben használják ezeket az alapelveket, és gyakran mindössze ezek használata határozza meg a siker és kudarc közti különbséget. Továbbá ezek az alapelvek nagy mértékben tisztázzák azokat a dolgokat, amelyek nagyon gyakran zavarosak és megtévesztőek.

Tételezzük fel, például, hogy lehetséges az életet úgy részekre bontani, hogy annak számos, gyakran zavaros és homályos tevékenysége hirtelen világossá váljon? Tételezzük fel, például, hogy az ember összes tevékenysége, melyet változatos életében végez nem csak érthetővé válna, hanem, az is világossá válna, hogy azok hogyan harmonizálnak az összes többivel?

Ez lehetséges a Szcientológiában a nyolc dinamika leírásával.

Az alapvető „Túlélni!” parancs, amelynek minden élő dolog engedelmeskedik, nyolc kategóriára oszlik úgy, hogy az élet minden egyes területét sokkal könnyebben meg lehet vizsgálni és meg lehet érteni. Ezeket a kategóriákat a nyolc dinamikának nevezzük (a dinamika jelentése: vágy késztetés vagy hajtóerő).

L. Ron Hubbard ezen dinamikák közül az első négyet figyelte meg és írta le a Dianetikában. Amikor a kutatásai eljuttatták őt a Szcientológia birodalmába, képessé vált az első négyet részletesebbé tenni, és a fennmaradó négyet leírni.

A Szcientológia segítségével egy személy felismeri, hogy élete és befolyása messze önmagán kívülre terjed ki. Ezen kívül tudatára ébred egy sokkal szélesebb tartományban való részvétel szükségességének. Azáltal, hogy egy személy megérti ezen dinamikák mindegyikét és az egymáshoz való viszonyukat, képes lesz eszerint cselekedni, és képes lesz javítani a túlélést ezen dinamikák mindegyikén.

Egyszerűen felvázolva, ezek a dinamikák tisztává teszik az életet, rendet hoznak a létezésbe. Az ember megfigyelheti ezeket a dinamikákat a tulajdon életében, észreveheti, melyik vagy melyek szorulnak jobbításra, és a Szcientológia által nagyobb összhangba hozhatja ezeket a tényezőket.

 

Ez az arra tett erőfeszítés, hogy egyénként éljen túl, hogy egyén legyen. Ide tartozik a saját teste és a saját elméje. Ez az arra tett erőfeszítés, hogy a legmagasabb szintű és a lehető leghosszabb ideig tartó túlélést érje el önmaga számára. Ez a dinamika az egyént, valamint a közvetlen javait foglalja magába. Nem foglal magában más embereket. Ez az arra irányuló késztetés, hogy valaki önmagaként túléljen. Itt teljes mértékben kifejezésre jut az egyéniség.

A kreativitás a dolgok megalkotását jelenti a jövő számára, és a Második dinamika magában foglal bármilyen kreativitást. A Második dinamika magában foglalja a családi egységet és a gyerekek felnevelését csakúgy, mint bármi mást, ami családi tevékenységként sorolható be. Mellesleg magában foglalja a szexet is, mint egy olyan mechanizmust, amely a jövőbeli túlélésre késztet.

Ez az a késztetés, hogy egyének egy csoportja révén vagy csoportként éljünk túl. Ez a csoport túlélése, ahol a csoport hajlamos saját életet vagy létezést kezdeni. A csoport lehet egy közösség, barátok, egy társaság, egy társadalmi réteg, egy állam, egy nemzet, egy rassz, vagy röviden: bármely csoport. Nem számít, milyen méretű a csoport, arra törekszik, hogy mint csoport túléljen.

Az ember Negyedik dinamikája a különböző emberfajtákból összetevődő Emberiség. Ez a késztetés a túlélés felé az egész Emberiség révén és az emberiség egészeként. Míg például a magyar nemzetet a magyarok Harmadik dinamikájának tekinthetjük, a világ összes nemzetét együtt a negyedik dinamikának lehetne tekinteni. Lévén, hogy az emberek férfiak és nők, minden férfi és nő túlélésre törekszik férfiként és nőként éppúgy, mint ahogy túlélésre törekszik a férfiakért és a nőkért is.

Ez a késztetés a túlélésre életformákként, valamint más életformák, úgymint állatok és növények segítségével. Ez magában foglalja az összes élő dolgot, akár állati, akár növényi, bármit, amit közvetlenül és természeténél fogva az élet hajt. Ez a túlélésre való törekvés az élet bármely formája számára. Ez az élet mint olyan iránti érdeklődés.

A fizikai univerzumnak négy alkotórésze van. Ezek az anyag, az energia, a tér és az idő. A Hatodik dinamika a fizikai univerzum késztetése a túlélésre saját maga – a fizikai univerzum – által, valamint a fizikai univerzum és annak minden egyes alkotóeleme segítségével.

Ez az a késztetés, hogy túléljünk mint szellemi lény, illetve ez magának az életnek a túlélésre való késztetése. Bármely szellemi dolog – akár van identitása, akár nincs – a Hetedik Dinamikához tartozik. Ez magában foglalja az illető beingnessét, az alkotásra való képességet, a túlélés okozására vagy a túlélésre való képességet, a pusztításra vagy az elpusztítottság színlelésére való képességet. Ennek a dinamikának egy másik része a gondolatok, fogalmak, valamint az ezek révén való túlélés vágya. A Hetedik dinamika az élet forrása. Ez különálló a fizikai univerzumtól, és  magának az életnek a forrása. Tehát van egy arra irányuló törekvés, hogy az élet forrása túléljen.

A nyolcadik dinamikát közkeletűen Istennek, a Legfelsőbb Lénynek vagy Teremtőnek is nevezik, de helyesen mint végtelent határozhatjuk meg. Valójában magában foglalja a minden mindenségét. Ezért mondta L. Ron Hubbard, hogy „az ember csak akkor fogja felfedezni a valódi nyolcadik dinamikát, amikor annak teljességében eléri a hetedik dinamikát”.

Scroll to Top