Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Keresés
Close this search box.

Szellemi tanácsadás

Noha L. Ron Hubbard munkáinak tisztán filozófiai oldala már önmagában is elegendő a társadalom felemeléséhez, csak a szellemi tanácsadás, azaz az auditálás nyújt egy olyan precíz ösvényt, amelyen bárki egyénileg bejárhatja a szellemi tudatosság magasabb állapotai felé vezető pontos utat.

Az auditálás célja a beingness (létezőség) és a képesség visszaállítása. Ez úgy valósítható meg, hogy 1) segítjük az egyént, hogy megszabadítsa önmagát a szellemi képességek bármilyen akadályaitól, és 2) növeljük egyéni képességeit. Nyilvánvalóan mindkettő szükséges a személy számára, hogy elérje teljes szellemi potenciálját.

Az auditálás törli mindazokat a dolgokat, amelyek az élet fájdalmas tapasztalatai révén bekerültek az egyén reaktív elméjébe, valamint célba veszi és fejleszti az arra való képességét, hogy szembenézzen az élete tényezőivel, és kezelje őket.

Az auditálás segítségével a személy képessé válik arra, hogy ránézzen a saját létezésére, és fejlessze az arra való képességét, hogy szembenézzen azzal, hogy ki ő, és hol van. Óriási különbségek vannak az auditálás technológiája – amely egy vallási gyakorlat –, és más praktikák között. Az auditálás nem használ hipnózist, transz technikákat és drogokat. Az auditált személy teljes mértékben tudatában van mindennek, ami történik. Az auditálás precíz, teljesen rendszerezett, és pontos eljárásokat tartalmaz.

Az auditor és a preclear

Azt a személyt, aki képzett és minősített arra, hogy auditálás által javítsa az egyének állapotát, auditornak nevezzük. Az auditort így határozzuk meg: „valaki, aki meghallgat”; a latin audire szóból ered, aminek jelentése: „hallgatni vagy meghallgatni”. Az auditor a Szcientológia Egyház lelkésze vagy képzés alatt álló lelkésze.

A személyt, aki auditálásban részesül, preclearnek nevezzük – preclear, vagyis „olyan személy, aki még nem Clear”. A preclear olyan valaki, aki auditálás révén egyre többet fedez fel önmagáról és az életről. Azt az időtartamot, amely alatt az auditor auditálja a precleart, auditálási ülésnek nevezzük. Az ülés időpontjában az auditor és a preclear közösen egyezik meg.

Az auditálási ülés

Az auditálás minden egyes Szcientológia egyházban a Hubbard Tanácsadó Központban zajlik zavartalan környezetben.

Az auditálás során processzeket alkalmaznak, az auditor által feltett pontos kérdés- vagy utasítás-sorozatokat, amelyek segítenek a személynek abban, hogy megtalálja a lelki gyötrelem területeit, rájöjjön dolgokra önmagával kapcsolatban, és javítson az állapotán. Sok-sok különböző auditálási processz létezik, és mindegyik fejleszti az egyén arra való képességét, hogy szembe tudjon nézni létének egy részével, és kezelni tudja azt. 

Amikor egy eljárás pontosan meghatározott célját elérik, akkor befejezik azt. Ezután egy másik eljárást lehet használni, hogy a személy életének egy további részét vegyék célba.

Persze korlátlan számú kérdést lehetne feltenni – ezek vagy segítenek a személynek, vagy nem. A Dianetika és a Szcientológia vívmánya az, hogy L. Ron Hubbard elkülönítette a pontos kérdéseket és utasításokat a szellemi szabadság eléréséhez, amelyeket leírt és elérhetővé tett az emberek számára, például az Önelemzés vagy a Dianetika című könyveiben. Az eljárás kérdései és utasításai vezetik a személyt abban, hogy létének egy adott területét megvizsgálja. Amit talál, természetesen személyenként változó lesz, mivel minden ember tapasztalatai eltérőek.

Azonban a tapasztalattól vagy a háttértől függetlenül nem csak az életében lévő lelki zaklatottság és nehézség területeinek megtalálásában kap segítséget, hanem a zaklatottság forrásának megtalálásában is. Ezáltal bárki képes megszabadítani magát a nem kívánt akadályoktól, amelyek gátolják, megbénítják vagy elhomályosítják természetes képességeit. Képes növelni őket, és ezáltal élesebb elméjűvé és szellemileg jobb képességűvé válik.

Az auditálás technológiájában nincs semmilyen változó, nincsenek véletlenszerű eredmények vagy ötletszerű alkalmazások. Az auditálás nem olyan alkalom, amikor ködös, szabad asszociációkkal foglalkoznak. 

Minden egyes eljárás pontosan meg van tervezve, mindegyiket pontosan alkalmazzák, és pontosan meghatározott eredményt érnek el, amikor helyesen szolgáltatják őket. A Szcientológia auditálás bárkit eljuttathat a lelki vakság állapotából a tudás örömteli állapotába.

Lelkészi titoktartás

Egyházunk és lelkészeink mindig bizalmasan kezelik az auditálás alatt elmondott információkat, hiszen a hagyományok szerint minden olyan kommunikáció bizalmas, amely a lelkész és a hívő között zajlik. Természetesen a Szcientológia vallás esetében is ugyanez a helyzet, és ezzel a bizalommal soha nem élnek vissza. Valójában minden lehetséges jogi védelmet latba vetünk, amivel a lelkészi szolgálat előjoga végett rendelkezünk, hogy megőrizzük ezt a bizalmasságot.

Az Auditorkódex megköveteli a lelkésztől, hogy soha ne használjon fel a hívő által egy auditálási ülés során feltárt titkot sem. Az auditálási ülés során a hívő által a lelkésznek átadott információkat az Egyházunk és a lelkészeink szentnek és sérthetetlennek tartják. Az összes ilyen információt szigorúan bizalmas körülmények között tárolja minden Szcientológia lelkész és az Egyház.

A kommunikáció fontossága

Valójában a Szcientológia egyik legalapvetőbb eleme a kommunikáció, és ez az alapja a vallási szolgáltatások magjának – az auditálásnak és a képzésnek. A Szcientológia írásainak tekintélyes részét a kommunikáció megértésének és alkalmazásának szentelték, beleértve ebbe a könyveket, a hangszalagra felvett előadásokat és a képzési filmeket. A lelkész a képzése során számtalan alkalommal tanulmányozza a kommunikációt és gyakorolja a kommunikáció technikáit, folyamatosan azon dolgozva, hogy a kommunikációs formula tökéletes mesterévé váljon.

Az auditálás csak a kommunikációs formula alkalmazásával válik lehetővé. Az auditálásban résztvevő személynek (akit a Szcientológiában „preclear”-nek nevezünk) a figyelmét befelé, a reaktív elméjének legmélyebb zugai felé kell irányítania, hogy szembenézzen a múlt elzáródott eseményeivel, beleértve az előző életeket, hogy ily módon megtalálja a válaszokat az auditálási kérdésekre, kitörölje azokat az ártalmas energiákat, amelyeket a mentális képmások tartalmaznak, és ezáltal megkönnyebbüljön a lelki gyötrelmektől. A preclear teljesen éber az auditálási ülés alatt, és ahogy az auditálás előrehalad, egyre éberebbé válik. Az auditor és a preclear együtt dolgoznak azért, hogy segítsenek a preclearnek saját reaktív elméjének legyőzésében. Az auditálás nem olyasmi, amit elvégeznek a preclear helyett, hanem aktív részvételt kíván tőle, hogy ezáltal növelje öndetermináltságát (saját maga irányításának képességét). Az auditornak kizárólag kommunikáció használatával a preclear figyelmét a múlt azon pillanataira kell irányítania (a preclear beleegyezésével), amelyek fájdalmat, öntudatlanságot vagy negatív érzelmeket tartalmaznak.

A preclear, tudva azt, hogy az auditor a pontos és kiszámítható kommunikációs formulát követi, eléggé biztonságban érzi magát ahhoz, hogy megengedje az auditornak figyelme irányítását, és eléggé megbízik benne ahhoz is, hogy elmondja neki azt, amit talál.

A Szcientológia vallási kegytárgya: az E-méter

Az auditálást egy kegytárgy használata segíti, amely segít az auditornak és a preclearnek behatárolni a lelki gyötrelem és szenvedés területeit.

Ezt a vallásos tárgyat Elektropszichométernek, vagy röviden E-méternek nevezzük. (A név eredete: Elektro-pszicho-méter vagyis elektro-méter = „rendkívül alacsony feszültségek mérésére használt, fokbeosztással ellátott eszköz” és psziché = „emberi lélek, szellem vagy elme”.) Az E-méter a személy szellemi állapotát vagy szellemi állapotának változását méri, és így óriási mértékben hasznára van az auditornak, amikor segíti a precleart, hogy az megtalálja a kezelendő területeket. A reaktív elme rejtett természete szükségessé tesz egy olyan műszert, amely képes jelezni annak hatásait – és az E-méter ezt precízen elvégzi.

Amikor az E-méter működik, és a személy fogja a méter elektródáit, egy parányi elektromos energia (kb. 1,5 volt – kevesebb egy zseblámpaelemben található áramnál) halad végig az E-méter huzalain, a személy testén, majd vissza az E-méterbe. Az elektromos áram annyira kicsi, hogy nincs testi érzet az elektródák tartása során.

Az elmében található képek energiát és tömeget tartalmaznak. A fájdalmas vagy felzaklató élményekről készült képekben lévő energia vagy erő ártalmas hatással lehet az egyénre. Ezt az ártalmas energiát vagy erőt töltésnek nevezzük.

Amikor az E-méter elektródáit tartó személy gondol valamire, ránéz egy képre, újraél egy eseményt, vagy elmozdítja a reaktív elméjének egy részét, akkor tényleges mentális tömeget és energiát mozgat és változtat meg. Ezek az elmében végbemenő változások befolyásolják az E-méter által generált parányi elektromos energiaáramlást, ami azt okozza, hogy a tű elmozdul a számlapon. Az E-méter tűjének reakciói jelzik az auditornak, hogy hol van a töltés, és hogy azt kell megcélozni a szellemi tanácsadás során.

A különböző tűmozgásoknak pontos jelentésük van, és az auditor jártassága az összes méterreakció teljes ismeretét magában foglalja. A méter használatával az auditor biztosítja, hogy az eljárás a megfelelő területet kezelje. Majd „ki kell sütnie” a preclear reaktív elméjének ehhez kapcsolódó ártalmas energiáit. Ha csökken a töltés, a személy növeli a tiszta gondolkodásra való képességét a megcélzott területen, és túlélési képessége ezzel arányosan nő. Ennek eredményeként a preclear felfedez dolgokat önmagáról és az életéről – ezek új felismerések a létezésről, a nyereségeinek mérföldkövei.

A személy ezen felfedezései a szellemi tudatosság magasabb fokát, következésképpen a boldogulás nagyobb képességét eredményezik nála.

Extreriotizáció

Az exteriorizáció a thetánnak – magának a személynek – az az állapota, amikor a testen kívül van teljes érzékeléssel vagy anélkül, de mégis képes kontrollálni és kezelni a testet.

Az exteriorizáció mindenki számára személyes dolog. Sok szcientológus exteriorizált már, így egyáltalán nem lenne meglepő, ha ez az auditálás során megtörténne valakivel.

Amikor egy személy exteriorrá válik, bizonyosságot szerez abban, hogy ő önmaga, egy szellemi lény, nem pedig a teste.

Scroll to Top