Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Keresés
Close this search box.

Történetünk

A kezdetek

Az első Szcientológia egyházat Amerikában alapította Los Angeles-i szcientológusok egy csoportja 1954 februárjában. A következő évtizedekben rohamos ütemben növekedett a vallás nem csak az Egyesült Államokban, de Nyugat-Európában is. Az emberek kíváncsiak voltak rá, hogyan kerülhetnek jobb szellemi állapotba. Az archívumokban kutakodva kiderül, hogy ekkor Magyarországon még csak különböző cikkekben olvashattunk erről az elsöprő erővel terjedő új vallásos mozgalomról.

A Nemzetközi Szcientológia Egyháznak sok kihívással kellett szembenéznie a kezdeti években. A mondás megint igaznak bizonyult, „Minden kezdet nehéz”. Később sem volt egyszerűbb a helyzet, hiszen miután L. Ron Hubbard a kutatásai miatt visszavonult az ügyvezetői szereptől, vezetői hibák állították komoly próbatételek elé a formálódó szervezetet. 1986-ban L. Ron Hubbard eltávozása szintén megrendítette a közösséget. Azonban az akkori szcientológusok elkötelezettsége átsegítette a nehéz időszakon az Egyházat.

Ekkortájt történt, hogy a valláshoz kapcsolódó szakszavakat levédték, annak érdekében, hogy elkerülhessék a jövőbeni jogtalan és tisztességtelen használatot. Ennek erősítése érdekében jött létre a Religious Technology Center (a Szcientológia Egyház és vallás egyik fő vezető szerve, a védjegyek örököse és minőségbiztosítója), a jelenlegi vallási vezető David Miscavige irányításával. Hazánkban 1982-ben jegyezték be védjegyként a Scientology-hoz kapcsolódó szavakat.

A Szcientológia vallás elindulása Magyarországon (1986-1990)

1986-ban már itthon is elindult L. Ron Hubbard az emberi elmével és szellemi fejlődéssel kapcsolatos írásainak terjesztése. Két úttörő, egymástól függetlenül találkozott a tanításokkal és a vallási szolgáltatásokkal. A szociológus és egyetemi tanár Nagy Tamás Zürichben (Svájc), az informatikus Varga Kornél pedig Stuttgartban (Németország) lépte át az ottani egyházak küszöbét. Ezen egyházak közbenjárásával hamarosan megismerhették egymást. Budapesten találkoztak és nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint a Dianetika és a Szcientológia meghonosítását Magyarországon.

Miután néhány embert maguk mellé állítottak, csoportba szerveződtek és elkezdték az előadások és tanfolyamok szolgáltatását, ami mind elméleti, mind gyakorlati tanítást is magában foglalt. Ehhez már képzett külföldi lelkészek és oktatók érkeztek segítségül.

A jelentős terjeszkedésnek köszönhetően szükségessé vált, hogy a szervezeti és adminisztrációs tevékenységet is zökkenőmentessé tegyék. Így Nagy Tamás vezetésével megalakult az első hivatalos Dianetika Egyesület.

Ezzel párhuzamosan nagy munkálatok zajlottak, hogy végre magyarul is kiadhassák a vallás Első könyvét, a Dianetikát, amelyet végül 1990 májusában sikerült megjelentetni. Az első 30 000 példányt az emberek gyorsan elkapkodták. Ennek köszönhetően egyre többen jelentkeztek szolgáltatásokra az Egyesületnél. Az első könyv kiadása tehát elindított valami áttörő és izgalmas folyamatot.

Az Egyház megalapítása és a missziós hálózat kialakulásának évei (1990-1998)

A kezdeti időszakban főként előadások és szemináriumok jellemezték a Szcientológia ismertetését, amelyek sokszor teltházzal zajlottak. A legsikeresebb előadást a hamburgi Holger Hackenjos tartotta „Az előző életek és a tudatalatti hatalma” címmel. A növekvő létszámnak és az 1990-es új egyházügyi törvénynek köszönhetően még abban az évben bejegyzésre került a Magyarországi Szcientológia Egyház.

Budapesten működött a legnagyobb Szcientológia szervezet, a Budapest Misszió. A fővárosi szervezet hatására a későbbiekben más városokban is alakultak Missziók (Pécs, Szeged, Győr, Nyíregyháza, Miskolc stb.) egy erős hálózatot kiépítve a 90-es évek végére.

Ezután egymást követték a nagyobbnál nagyobb mérföldkövek a magyarországi szcientológus közösség életében. 1992 végén Münchenből érkező képzett lelkészek segítségével elindult a szcientológia szellemi „Híd”-ja az egyik első lépésének szolgáltatása, a vallási tisztító program, azaz a Purification Program.

Közben folyamatosan képződtek az itthoni szcientológusok is annak érdekében, hogy sokkal jobb és több vallási szolgáltatást tudjanak nyújtani, és ne kelljen mindig külföldről várni a segítséget. Így 1992-től nagyon sok magyar járt tanulni külföldön lévő egyházakba, többek között Münchenbe, Bécsbe, Koppenhágába, Angliába, Los Angelesbe, Flagbe és a Freewinds hajóra.

A nagy érdeklődés szükségessé tette, hogy számos további vallási tanítás váljon elérhetővé magyarul, így megalakult egy lelkes fordítási csoport.

1994-ben egy nemzetközi konferencia keretén belül hazánkban is megalakultak az Egyház társadalomjobbító szervezetei: Az Út a Boldogsághoz, az ABLE – Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért (Association for Better Living and Education), Narconon, Criminon, WISE – Szcientológus Vállalkozások Nemzetközi Intézete (World Institute of Scientologists Enterprises), stb.

Mivel hazánkban is az volt a cél, hogy tovább növekedjen az egyházi szervezet, ezért szükségessé vált, hogy Magyarországon legyen egy kisebb Sea Org egység, ami meg is alakult 1996-ban. A Sea Org a Szcientológia egyház szerzetesrendje, amely a világ minden részén az összes nagyobb Szcientológia szervezetet menedzseli, irányítja.

Az Ideális Orghoz vezető út (1998-2021)

A sok alapkő lerakása végül meghozta gyümölcsét, hiszen 2000-ben megalakult az Org, az első központi szervezet Budapesten, amely mindaddig el nem érhető vallási szolgáltatásokat tudott nyújtani. Így a budapesti szervezet feljebb lépett egy szintet az Egyházi hierarchiában. A Missziókban csak a vallás alapkönyveinek tanulmányozására és lelki tanácsadásra kapnak lehetőséget a hívők és érdeklődők. Az orgokban ezen felül mind a hívők, mind pedig a vallási szolgálatot teljesítők ki is képződhetnek vallási tanácsadónak vagy oktatónak.

Az Org elérését követően új célt tűzött ki maga elé a magyarországi vezetőség, mégpedig nem mást, mint hogy elérje az Ideális Org állapotot. L. Ron Hubbard erről úgy írt mint egy olyan helyről, „…amelybe az emberek azért jönnek, hogy elérjék a szabadságot, és ahol bizonyosak lennének abban, hogy el fogják érni”.

Természetesen az Ideális Orggá válás elsődleges feltétele egy megfelelő saját épület megszerzése volt, hiszen előtte csak bérleményekben működött az Egyház. Az ehhez szükséges anyagi forrás megteremtését az elkötelezett hívek adományai biztosították. Ennek köszönhetően pár év múlva az Egyház meg is vásárolt egy gyönyörű, belvárosi épületet, aminek a felújítása végül nem tudott megvalósulni az épület műemlékvédelmi besorolásában történt változás miatt. Ekkor újra kitartó keresés indult, amely a Váci út 169. szám alatti régi, rádiócsőgyár megvásárlásával ért véget.

Az épület felújítása három évig tartott. Végül a 2016. július 23-án tartott ünnepélyes megnyitó után Közép-Kelet Európa első Ideális Orgjaként kezdhette meg működését. A budapesti egyház azóta is központi bástyaként szolgál a vallási és társadalomjobbító tevékenységeknek. Az ajtaja a hét minden napján nyitva áll bárki számára, aki el akarja érni a szellemi szabadságot, illetve javítani szeretne a saját és mások életén.

Scroll to Top