Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Keresés
Close this search box.

Szcientológia szimbólumok

A Szcientológia szimbólum

A Szcientológia szimbóluma két háromszögből és egy S betűből áll. Az S egyszerűen a Szcientológiát jelenti a latin scio szóból származik, amelynek jelentése: „tudni”, a szó legteljesebb értelmében. És a görög logos szóból, amelynek jelentése: „valaminek a tanulmányozása”. Röviden a Szcientológia azt jelenti: „tudni, hogyan tudjunk”. Az alsó háromszög az A-R-C vagy magyarul A-R-K háromszög. A háromszög első csúcsát úgy hívjuk, hogy Affinity (Affinitás). Az affinitást itt ebben az értelemben használjuk: szeretet, vonzódás vagy bármely más érzelmi hozzáállás. Az affinitás változó jellemző. Ez valami kedvelésének vagy nem kedvelésének a mértéke. 

A háromszög második csúcsa a Reality (Realitás). Realitáson a szilárd tárgyakat, az élet valós dolgait értjük, azokat a dolgokat, amelyekben egyetértünk, hogy valósak. A háromszög C-vel jelölt harmadik csúcsa a Communication (Kommunikáció). A kommunikáció gondolatok kölcsönös cseréje vagy részecskék kölcsönös cseréje két pont között.

Az Affinitás, a Realitás és a Kommunikáció kölcsönösen függenek egymástól. Ha az egyik csökken, akkor a másik kettő is csökken.

Megfordítva, amikor az egyik megemelkedik, a másik kettő is megemelkedik. Az emberi kapcsolatok megértése szempontjából a kommunikáció fontosabb, mint a háromszög másik két csúcsa. Azt lehetne mondani, hogy a háromszög a kommunikációval kezdődik, és ez affinitást, valamint realitást hoz létre. Mindent összetéve, az A-R-K megértést hoz létre. Az A-R-K háromszög az élő társulások alappillére. És az élet valamennyi tevékenységének közös nevezője.

A felső háromszög a K-R-C háromszög. A K-R-C háromszög csúcsai: K mint Knowledge (Tudás), R mint Responsibility (Felelősség) és C mint Control (Kontroll). Nehéz felelősnek lenni valamiért vagy kontrollálni valamit, hacsak nincs tudásunk róla. Ostobaság megpróbálni kontrollálni valamit vagy akár tudni valamit, ha nincs felelősség. Nehéz teljes tudással bírni valamiről vagy felelősnek lenni valamiért, ami felett nincs kontrollunk. A K-R-C háromszög úgy viselkedik, mint az A-R-K háromszög. Ha az egyik csúcsot növeljük, a másik kettő is megnövekszik. Az egyén azzal, hogy a K-R-C háromszög mindegyik csúcsát apránként megnöveli, figyelmen kívül hagyva a veszteségeket és megszilárdítva a nyereségeket, végül felfedezi az erejét és az élet feletti hatalmát. A K-R-C háromszög hatása akkor a legjobb, amikor magas A-R-K-val használják. Így a két háromszög összekapcsolódik.

Szcientológia kereszt

Amikor valaki végigtekint azon a zűrzavaron, ami az élet, akkor láthatja, hogy az nyolc részterületre van felosztva. Ezek hajtóerők vagy motivációk – késztetések a túlélésre. Úgy hívjuk őket, hogy a Nyolc Dinamika. A Szcientológia kereszt egy nyolcágú kereszt, amely a Nyolc Dinamika jelképe.

Az Első Dinamikát nevezhetjük úgy, hogy Önmagunk Dinamikája. Az Első Dinamika a késztetés az önmagunkként való túlélésre, saját egyedi személyiségünkként. Ebbe beletartozik a nevünk, a fizikai megjelenésünk, tulajdonaink, státuszunk, poziciónk a velünk kapcsolatos dolgok.

A Második Dinamika nevezhető úgy, hogy a Szex Dinamikája. Ez a késztetés a túlélésre a nemi aktus révén és a család révén. A következő a Harmadik Dinamika a Csoport Dinamikája. Ez olyan dolgokból áll, mint az iskola, a munkahely vagy bármilyen klub vagy szövetség, amelyhez tartozunk. A következő a Negyedik Dinamika, az Emberiség Dinamikája. Míg a Harmadik Dinamika a csoportokat képviseli a Negyedik Dinamika az emberiség egészét képviseli. Az Ötödik Dinamika az Élővilág. Ez a késztetés a túlélésre az összes életforma, például a növények és állatok segítségével. Bármi, amit közvetlenül az élet mozgat, az az Ötödik Dinamika része. A Hatodik Dinamika a Fizikai Univerzum. Ez az Anyag (Material), Energia (Energy), Tér (Space) és Idő (Time) univerzuma. Ezek angol megfelelőinek kezdőbetűiből alkotjuk a „MEST” kifejezést. Ezt nevezhetjük úgy, hogy az Univerzum Dinamikája. A Hetedik Dinamika a szellemiséget öleli fel. Bármely szellemi dolog – akár van identitása, akár nincs – a Hetedik Dinamikához tartozik. A Nyolcadik Dinamika késztetés a végtelenként való létezésre. A Nyolcadik Dinamika a Legfelsőbb Lény vagy Teremtő fogalmát testesíti meg. Magában foglalja minden mindenségét. Itt a végtelen jelével ábrázoljuk.

A kereszt nyolc ága az élet dinamikáit képviseli, amelyeken keresztük mindnyájunk a túlélésre törekszik. Képesek vagyunk arra, hogy harmóniát érjünk el minden egyes dinamikára vonatkozóan – ezt jelképezi a Szcientológia Kereszt.

Érdekességképpen megjegyzendő, hogy a „kereszt” szimbólumként való használata nagyon régre nyúlik vissza az időben.

Dianetika szimbólum

Ez itt a Dianetika szimbólum. A Dianetika szó a görög dia, azaz „keresztül” és a nousz, azaz „lékek” szavakból származik. A Dianetika további meghatározása: „amit a lélek tesz a testtel”. A görög delta (Δ) betűt használja alapvető formájaként. 

A négy rész a Négy Dinamikát jelképezi. Ezek a túlélésre való késztetések, ahogy azt a Dianetika leírja. Az Első Dinamika Önmagunk Dinamikája. Ez a hajtóerő az egyénként való túlélésre, az öröm egyénként való megszerzésére és a fájdalom elkerülésére. Ez magában foglalja a táplálék, ruházkodás és menedék, személyes ambíció és átfogó egyéni törekvés területeit.

A Második Dinamika a Szexuális Dinamika. Ez az egyén késztetése a túlélésre a szaporodáson keresztül. Ez magában foglalja a szexuális aktust, valamint a gyerekek felnevelését és a gyerekek számára jövőbeni jobb túlélési feltételek és képességek biztosítását. A Harmadik Dinamika a Csoport Dinamika. Ez a késztetés a túlélésre egyének egy csoportja révén vagy egy csoportként. A csoport lehet egy klub, egy katonai század, egy közösség vagy az országunk. A Negyedik Dinamika az Emberiség Dinamikája. Ez az egyén késztetése az egész emberiség túlélésére, és felöleli az egész fajt.

A Dianetika szimbólum hagyományos színei a zöld és a sárga. A zöld a növekedést, a sárga pedig az életet jelképezi.

 

Scroll to Top