Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Tanulás és lelkészképzés

A Szcientológiában az egyik alapvető elképzelés az, hogy a megnövekedett szellemi tudatosság az egyetlen tényező, ami utat mutat a megnövekedett túlélés és boldogság felé.

A szellemi tanácsadáson (auditáláson) keresztül az ember szellemi lényként szabaddá válik. Ezt a szabadságot azonban tovább kell fokoznia az arról szóló tudásnak, hogy hogyan maradhatunk szabadok. A Szcientológia axiómái tartalmazzák a reaktív elme anatómiáját, valamint azt a fegyelmezett viselkedésmintát és szakértelmet, ami az élet törvényeinek kezeléséhez és kontrollálásához szükséges.

A Szcientológia gyakorlata tehát egyenlő részben áll auditálásból és a Szcientológia alapelveiben való képzésből, amely magában foglalja ezen alapelvek alkalmazásának technológiáját. Azoknak a mechanizmusoknak az ismerete, amelyek által a szellemi szabadság elveszíthető, már önmagában is szabadság, és kihozza az embert ezek befolyása alól.

Az auditálás megmutatja neked, hogy hogyan történt valami, a képzés pedig megtanítja, hogy az miért történt.

A képzés fontossága miatt ezért úgy találod majd, hogy minden egyes Szcientológia egyházban a szcientológusok L. Ron Hubbard műveit tanulmányozzák. Ha benéznél hozzájuk bárhol a világon, akkor egy nagyon élettel teli környezetet látnál, ami egyedülálló a Szcientológia képzésben.

A tanultak alkalmazása a lényeg

A Szcientológia technológia tanulásának módját a képzés jelenti. A technológia magában foglalja a használatot. Különbség van a tudás és e tudás alkalmazása között. Azzal, hogy egy személy képzetté válik, képessé válik a Szcientológiában található igazságok felhasználására, hogy ténylegesen javítson állapotokon az életben.

A Szcientológia gyakorlata az alkalmazásra helyezi a hangsúlyt. Például arra, hogy pontosan mit tegyen az ember, hogy újra kibékítsen egy apát a fiával; hogyan könnyítse egy özvegy szenvedését; vagy hogyan hozzon helyre egy hanyatló házasságot.

A Szcientológiában a technológia kifejezés a Szcientológia alapelvek alkalmazási módszereire utal az elme funkcióinak javítására és a szellem lappangó képességeinek helyreállítására.

Tanulási technológia

Tanulási technológiának azokat az L. Ron Hubbard által kidolgozott módszereket nevezzük, amelyek hatékony tanulást tesznek lehetővé az egyén számára.

L. Ron Hubbard már 1950-ben felismerte a modern oktatás hibáit, sok évvel azelőtt, hogy a tanulók gyenge teljesítményéről elkezdtek volna cikkezni az újságok. Megfigyelte, hogy a diákok egyszerűen képtelenek úgy tanulni, hogy fel is fogják az anyagot. Néha papagáj módjára el tudták ismételni, amit tanítottak nekik, azonban nem tudták könnyedén vagy megértéssel alkalmazni az állítólag „megtanult” tárgyat.

L. Ron Hubbard ezután kutatni kezdett a témában, és behatárolta a hatékony tanulás tényleges akadályait. Úgy találta, hogy a problémát nem a diákok túlhajszolásában, a zsúfolt órarendekben vagy a hozzá nem értő tanárokban kell keresni. Rájött, hogy a tanulás hogyanjáról szóló technológia hiánya volt a legfőbb akadálya annak, hogy a diákok megjegyezzék és hatékonyan felhasználják az információkat. Felfedezései között szerepelt a tanulás három akadálya. A tanulási technológia magában foglalja azokat a precíz módszereket is, amelyekkel ezek az akadályok leküzdhetők.

Az egyén szellemi utazásában döntő fontosságú ezeknek a módszereknek a megtanulása, amelyekkel a Szcientológia vallás anyagai megérthetők. A tanulási módszerek javítják a tanulónak azt a képességét, hogy használja és alkalmazza a Szcientológia alapelveit. A „tanulási tech” olyannyira átfogó, hogy bárki által, bármilyen tárgy megtanulása során alkalmazható.

A tanulási technológia nem egy trükkös „gyorstanulási módszer”, hanem egzakt technológia, amit bárki felhasználhat akár egy tárgy megtanulására, akár új képességek szerzésére.

A Szcientológia képzés folyamata

Kutatásai során L. Ron Hubbard sok előrehaladást ért el abban, hogyan lehet legjobban oktatni az embereket. Kutatási eredményeit az Egyházunk által nyújtott minden vallási szolgáltatásnál alkalmazzuk.

Híveink a Szcientológia vallás tanulmányozását az egyházainkban erre a célra kialakított tanfolyamtermekben folytatják a hét bármely napján, egyénileg kialakított időbeosztásban. A tanfolyamterem életének legfőbb szereplője a tanfolyam-felügyelő, aki szakértő a tanulási technológiában, és hozzáértő a megértés bármilyen akadályának felismerésében és kezelésében, amellyel a tanuló szembe kerülhet.

A tanfolyam-felügyelő nem tart előadást, és semmilyen módon nem teszi hozzá saját értelmezését a témához. Ez egy lényeges pont, mert a Szcientológiában elérhető eredmények egyedül a technológia szigorú követéséből származnak, pontosan úgy, ahogy azt L. Ron Hubbard leírta. Alapítónk a témát felkutatta, tesztelte, és alaposan bebizonyosodott, hogy az alkalmazás szempontjából működőképes. Ennek a technológiának a megőrzése érdekében tekintélyes figyelmet szentelünk annak, hogy az egyházunkban tanuló hívek csak L. Ron Hubbard eredeti értelmezését kapják, ahogy azt ő maga leírta vagy elmondta.

A tanfolyam-felügyelő azért van jelen, hogy segítsen az egyénnek az anyag felfogásában, mindig a megértést és az alkalmazást hangsúlyozva. Úgy találták, hogy az oktatásnak ez a módszere nagyobb megértést tesz lehetővé az egyén számára.

Személyre szabott tanulás

A Szcientológia képzés lehetővé teszi, hogy az ember a saját tempójában tanuljon. Minden tanfolyam egy ellenőrzőlapnak nevezett lista köré szerveződik. Ez egy további újítás az L. Ron Hubbard által kifejlesztett tanulási technológiában. Az ellenőrzőlap egy tárgy anyagainak lépésről lépésre történő elrendezésére és bemutatására való eszköz, amely megkönnyíti a tanulást. Az ellenőrzőlap lefekteti az elméleti tanulás és a gyakorlatok követendő sorrendjét.

A Szcientológia képzés anyagai L. Ron Hubbard könyveiből, egyéb kiadványaiból, filmjeiből és hangszalagra vett előadásaiból állnak. Ezeket felsorolja az ellenőrzőlap, és a tanuló a felsorolás szerinti sorrendben tanulmányozza őket. Az egyén csak akkor halad tovább a következő lépésre, amikor már készen van az előzővel. Nincs olyan, hogy „valaki lemarad” vagy hogy elvárják tőle, hogy vakon elfogadja az adatokat, és nincsenek más olyan megszégyenítő dolgok sem, amelyek a társadalom oktatási rendszerében túlságosan is elterjedtek. A Szcientológia képzés kizárólag a személy előnyére szolgál; a tudásban való fejlődése meghatározó tényező a haladásában.

Mivel a hangsúly a cselekvésen, nem pedig a tanulás kedvéért való tanuláson van, az egyén hamarosan úgy találja, hogy másokkal dolgozik a tanfolyam gyakorlati részein, és együtt tanulnak, hogy jártassá váljanak abban, amit megtanultak. A kölcsönös segítség légköre járja át az összes Szcientológia tanfolyamtermet.

A képzés köre a Szcientológiában

A Szcientológia átfogó tárgyköre számos tanfolyamra van felosztva, az L. Ron Hubbard által írt alapkönyvek tanulmányozásától az alapelveket tanító bevezető tanfolyamokon keresztül a kiterjedtebbek tanfolyamokig, amelyek auditorokat képeznek a kezdő szintektől a jóval haladóbbakig.

Vannak más tanfolyamok, amelyek a thetán legvégső képességeiről tartalmaznak tudást, illetve olyanok, amelyek a Dianetika és a Szcientológia teljes filozófiai és technikai anyagát felölelik.

Rengeteg a tudnivaló, de ezek mindegyike megismerhető, és ahogy a személy egyre több dolgot tanul meg, úgy válik életszemlélete egyre tisztábbá, egyre világosabbá.

Mint minden más a Szcientológiában, a teljes képzési program a fokozatos megközelítésre épül, akár professzionális auditor akar lenni valaki, akár csak jobban akarja élni az életét. Az illető elindul az alapoknál, és egyre haladóbb anyagokkal és tanfolyamokkal folytatja.

Mit jelent képzett szcientológusnak lenni​

A Szcientológia képzés lehetővé teszi, hogy az ember szembenézzen a létezéssel és kezelje azt. Az olyan készségek, mint hogy hatékonyan kommunikáljunk, hogy ténylegesen segítsünk egy másik embernek és hogy szembenézzünk bármivel, amit az élet produkálhat: ezeknek éppen olyan sok alkalmazási területe létezik, mint amennyi kezelésre váró helyzet adódik az életben.

Óriási szükség van az auditorokra, mivel világos, hogy egyszerre csak egy embert lehet megmenteni. Sok más vallástól eltérően ez a Szcientológiában végső soron a szellemi tanácsadást nyújtó lelkész (auditor) és a tanácsadásban részesülő hívő (preclear) között négyszemközt történik. Sok szcientológus tanul, hogy auditorrá váljon, és bárki megteheti ugyanezt, aki szeretne segíteni embertársainak.

De nem kevésbé fontos az, hogy nagyobb készségre tehet szert az élet kezelésében, mint azt valaha is gondolta volna. Nincs értékesebb cél, mint segíteni társainkat, és nincs jobb mód ennek a célnak az elérésére, mint az, ha valaki auditorrá válik. Az auditorok arra használják, amit megtanultak, hogy a szellemi tanácsadással (auditálással) másoknak segítsenek, és megváltoztassák az állapotokat, amikor javításra szoruló állapotokat találnak.

Ez a képzett szcientológus küldetése, és megértésében, segítő szándékában és jártasságában rejlik mindaz, amit valaha egy jobb világról álmodtunk.

A Szcientológia értéke

Az auditálás és képzés révén a szcientológusok megértik, hogy modern világunkban sok minden mulandó és átmeneti, és olyan dolgokon alapul, amelyek nem élnek túl, illetve olyan dolgokon, amelyek elpusztítása éppenséggel folyamatban van. A szcientológusok tudják, hogy a Szcientológia gyakorlata képes arra, hogy az egyén minden képességét visszaadja, valamint tudják, hogy az így elért nyereségek örökre szólnak, és hogy saját halhatatlanságuk felismeréséig juttatják őket.

A gazdasági taposómalom csapdájában, minden oldalról korunk materializmusától ostorozva sokak számára még elképzelni is nehéz, hogy magasabb szintű állapotok egyáltalán létezhetnek.

Pedig tényleg léteznek.

A Szcientológia gyakorlata azzal foglalkozik, hogy jobb állapotot teremtsen az Ember számára, és egy biztos és stabil híddal megnyitja az utat a jövő felé. Erről az útról már nagyon régóta álmodnak. Az Ember számára mostanáig sohasem létezett.

A Szcientológiában létezik.

Scroll to Top