Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Szerepünk a társadalomban

A szcientológus közösség világszerte arra törekszik, hogy jobbá tegye ezt a világot. Személyes felelősségünknek tekintjük, hogy karitatív munkával segítsünk másoknak. Hogy miért? Szeretnénk egy élhetőbb világot, éppen ezért olyan társadalomjobbító és humanitárius kezdeményezésekben veszünk részt, amelyek ezt a célt szolgálják, illetve elősegítik a Szcientológia vallás céljának megvalósítását, ahogyan azt L. Ron Hubbard megfogalmazta: „Egy civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők és nincs háború, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra.”

Segítség a rászoruló családoknak

Magyarországon a Szcientológia önkéntes lelkészek aktívan kiveszik a részüket a rászoruló gyermekek és nagycsaládok támogatásából különböző alapítványokkal, segélyszervezetekkel, önkormányzatokkal és egyházakkal összefogva. Attól függően, hogy mire van szükség adományoznak tartós élelmiszereket, ruhákat, tanszert, illetve gyermekjátékokat.

Megoldás a mindennapos problémákra

Önkéntes lelkészeink képzettek a Szcientológia kézikönyvéből, amely 19 különböző mindennapos problémára biztosít hasznos tanácsokat, megoldásokat. Ezt a tudást felhasználva az önkéntes lelkészek segítenek másoknak, hogy jobban boldoguljanak az élet bármely területén, legyen szó például gyermeknevelésről, párkapcsolati problémákról, tanulási nehézségekről, a munkahelyen felmerülő konfliktusokról, stb. Közben pedig előttük lebeg az a bizonyos mottó, miszerint „Mindig lehet valamit tenni”. Mert közösségünk tagjai tényleg így is gondolják! Világszinten közel 1000 szervezettel és ügynökséggel működünk együtt, hogy mindenhova elérhessünk, és ha csak kicsit is, de javítsunk a fennálló állapotokon.

Katasztrófakezelés és életmentés

Magyarországon a sárga pólós Szcientológia önkéntes lelkészek jelen vannak az árvíz sújtotta területeken, amikor a legnagyobb a baj, illetve rendszeresen együttműködnek a Vöröskereszttel véradások szervezésében, hogy segítsenek ember életeket menteni.

Küzdelem a kábítószer-használat ellen

A szcientológusok kiemelkedő szerepet vállalnak a drogmegelőzés területén is. Hazánkban az elmúlt 30 évben több tízezer fiatalt értünk el Az igazság a drogokról felvilágosító kampányunk üzenetével. A kábítószer elleni küzdelem különösen fontos a közösségünk számára, hiszen vallásunk alapítója, L. Ron Hubbard világosan fogalmazott a drogok társadalomra gyakorolt káros hatásáról: 

„A bolygó olyan akadályba ütközött, ami útját állja a társadalom bárminemű általános előrehaladásának: a drogok és más biokémiai anyagok akadályába. Ezek olyan állapotba juttathatják az embereket, amely nemcsak hogy meggátolja és lerombolja a testi egészséget, de megakadályozhat bármilyen stabil előrelépést a mentális vagy szellemi jóllét terén.” Később a következőket írta arról, hogy milyen szerepet játszik a drogfogyasztás a társadalom széthullásában: „Az e témában végzett kutatások kimutatták, hogy jelen kultúránkban a létező legpusztítóbb elemek a drogok.”

Közösségünk tagjai elkötelezettek arra, hogy felvilágosítással véget vessenek a drogfogyasztásnak, és részvételre szólítanak fel mindenkit, akinek szintén célja egy kábítószermentes világ megteremtése.

Többet szeretnék tudni: https://www.mondjnemetadrogokra.hu/

Tanulás és írni-olvasni tudás fejlesztése

L. Ron Hubbard felismerte az oktatás alacsonyabb színvonalának és az írni-olvasni tudás alacsonyabb szintjének mélyreható következményeit a társadalomban, mert megfigyelte, hogy az írástudatlanok és a funkcionális analfabéták, akik emiatt nem jutnak munkához és álláslehetőségekhez, gyakran a bűnözés vagy a drogok áldozatául esnek. Ezért elkezdte megvizsgálni a tanulás témakörét, és elkülönítette azokat az okokat, amelyek minden tanulás – sőt, valójában bármilyen tevékenység – sikerének vagy kudarcának hátterében meghúzódnak.

Felfedezései annyira meghatározóak voltak az oktatás területén, hogy közzétette őket széles körű használatra.

Az Alkalmazott Oktatástan több mint négy évtizede foglalkozik elkötelezetten azzal, hogy a tanulás és az írni-olvasni tudás e létfontosságú eredményeit a világ minden táján elérhetővé tegye, így Magyarországon is.

Az Alkalmazott Oktatástan egy teljes mértékben független, egyetlen felekezethez sem tartozó szervezet, amelyet a Szcientológia Egyház és olyan szcientológusok támogatnak, akik emelni akarják az oktatás színvonalát az egész világon. Az Alkalmazott Oktatástan tudatában van annak, hogy a világ sorsa egy napon majd a mai gyerekek kezében lesz, és tudja azt is, hogy a társadalom annyira fog jó irányba haladni, amennyire gyermekeink felkészültté és jól képzetté válnak.

Az Alkalmazott Oktatástan küldetése: gondoskodni a mai tanulók minőségi oktatásáról, és ezáltal gondoskodni arról, hogy mindenki jövője szebb legyen.

Többet szeretnék megtudni: https://www.alkalmazottoktatastan.hu/

Az erkölcsi értékek helyreállítása

Megdöbbentő tény, hogy a világ kormányainak kétharmadát súlyos korrupció terheli. Ma az új vezetők közel egynegyede meg van győződve róla, hogy ha előre akar jutni, akkor etikátlanul kell viselkednie.

Ennek a hanyatlásnak a megfordítására, valamint az alapvető erkölcsi rend és értékek helyreállítására L. Ron Hubbard megírta Az út a boldogsághoz: Ésszerű útikalauz a jobb élethez című könyvet. Ennek a teljes egészében nemvallásos könyvnek a 21 szabályát bárki használhatja, hovatartozásától vagy hitvallásától függetlenül, hogy sajátjává tegye a jóságot, a becsületességet és az élethez szükséges alapkészségeket.

A már 112 nyelven megjelent Az út a boldogsághoz nyugalmat hozott erőszaktól szenvedő településeknek, békét teremtett harcok által feldúlt területeken, és önbecsülést adott több millió embernek – iskolákban, börtönökben, templomokban, ifjúsági és közösségi központokban. 

Az összes társadalmi réteg felemelése érdekében az Amerikai Egyesült Államokban megalakult a nonprofit és szekuláris Nemzetközi Az Út a Boldogsághoz Alapítvány, amely a nemzetközi tevékenységek koordináló központjaként szolgál. A Szcientológia egyházak és szcientológusok támogatása révén Az út a boldogsághoz és a hozzá kapcsolódó oktatási anyagok, illetve programok ma már a föld minden részén, így hazánkban is alkalmazásban vannak, és segítenek magasabb szintű tisztességet, bizalmat és önbecsülést hozni minden kultúrába.

Mivel a szabálygyűjtemény egyik pontja a Tiszteld mások vallásos hitét!”, ezért egyházunk rendszeresen helyet biztosít vallásközi párbeszédek és konferenciák számára, hogy a különböző vallások képviselői jobban megismerjék egymást, és felismerve a közös célokat, együttműködést alakíthassanak ki.

Szeretnék többet megtudni: https://azutaboldogsaghoz.hu/

A pszichiátriai páciensek jogainak védelmezése​

Az egyház továbbra is felemeli a szavát a társadalmi reform és az igazságosság érdekében. Szcientológusok tártak fel olyan dolgokat, mint az iskolás gyermekek kényszerített gyógyszerezése, a pszichiátria veszélyes gyakorlatai – például az elektrosokk és a lobotómia –, valamint olyan kémiai és biológiai fegyverkísérleteket, amelyeket titokban végeztek gyanútlan amerikai állampolgárokon az 1960-as és 1970-es években.

A Szcientológia Egyház és Dr. Thomas Szász, zsidó-magyar származású amerikai pszichiáter által 1969-ben alapított Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) elkötelezetten dolgozik a pszichiátria által elkövetett visszaélések felszámolásán és a páciensek védelmének biztosításán. A CCHR eddig több mint 160 jogszabály törvénybe iktatását támogatta, köztük ilyeneket: védelem a kárt okozó vagy kényszert alkalmazó pszichiátriai gyakorlatokkal szemben, a betegtájékoztatás szükségessé tétele pszichiátriai kezelésnél, gyerekek kényszergyógyszerezésének és elektrosokkolásának megszüntetése, súlyos büntetések elrendelése a páciensek pszichiáterek és pszichológusok általi szexuális zaklatásáért.

A CCHR Los Angelesben található nemzetközi központja 34 országban mintegy 200 tagszervezetet irányít, amelyek egy egész világra kiterjedő emberi jogi érdekképviseleti hálózatot alkotnak. A CCHR megbízottai közé tartoznak orvosok, pszichiáterek, pszichológusok, jogászok, törvényhozók, kormányhivatalnokok, pedagógusok és polgári jogi képviselők. A CCHR Magyarországon is jelen van, és aktív munkát végez a páciensek érdekeinek védelmében, amiről számos alkalommal tudósított a magyar sajtó is. A CCHR önkéntesei rendszeresen szerveznek tüntetéseket a pszichiátriai visszaélések ellen, illetve szinte minden évben kiállítást szerveznek, hogy dokumentumfilmeken keresztül mutassák be, mi történik a színfalak mögött.

A CCHR több dokumentumfilmet is készített, amelyek leleplezik a pszichiátriai visszaélés különböző módjait: egyének szűréséből, megbélyegzéséből és pszichotróp szerek felírásából származó rombolás; a pszichiátria és a gyógyszeripar profitorientált összefonódása; a pszichiátriai diagnózisok tudománytalansága; az aktív szolgálatban lévő és a már leszerelt katonák túlzott gyógyszerezése, illetve az emiatt bekövetkező hirtelen szívleállás és öngyilkosság miatti halálesetek növekedése.

Szeretnék többet megtudni: https://cchr.emberijogok.hu/

Felvilágosítás az emberi jogokról

Mai világunkban, ahol az emberekre folyamatosan záporoznak a hírügynökségek nyugtalanító jelentései az emberi jogok megsértéséről – halálos gáztámadás, emberkereskedelem, szegénység és az ember által okozott éhínség –, csak kevesen ismerik a jogaikat, és még kevesebben tudják, hogy hogyan gyakorolják őket.

A Szcientológia Egyház és tagjai számára régi hagyomány, hogy kiállnak a szabadság ügye mellett, jogorvoslatért folyamodnak az illetékes fórumokhoz, és ebből a célból finanszírozzák a világ legszélesebb körű emberi jogi oktató és közönségtájékoztató kezdeményezéseinek – az Együtt az Emberi Jogokért mozgalom, és a fiataloknak szóló Fiatalok az Emberi Jogokért mozgalom – programjait.

Ezeknek a nonprofit világi szervezeteknek a célja kettős: megtanítani a fiataloknak, hogy milyen elidegeníthetetlen jogokkal rendelkeznek, és így jelentősen megnövelni a tudatosságot a fiatal generációban; petíciókat benyújtani a kormányoknak, hogy bevezessék és végrehajtsák az ENSZ 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának – a világ kiemelkedő fontosságú emberi jogi dokumentumának – rendelkezéseit, és elérni, hogy az emberi jogokat az iskolákban oktassák.

Az Együtt az Emberi Jogokért és a Fiatalok az Emberi Jogokért számtalan tevékenységet támogat, és 17 nyelven nyújt olyan oktatási anyagokat, amelyek a fenti kezdeményezést a társadalom minden szintjén elősegítik. Ezeket a programokat a világ minden táján széles körben használják iskolák, egyházak, polgári és közösségi csoportok, emberi jogi szervezetek, rendőri szervek, fegyveres erők és kormányzati szervek. Az emberi jogokról szóló oktató anyagaink magyar nyelven is elérhetőek.

Szeretnék többet megtudni: https://www.fiatalokazemberijogokert.hu/

Scroll to Top