Már 30 éve segítünk!

Technikai    számunk:

0114

Keresés
Close this search box.

ÜDVÖZLÜNK!

Ismerd meg hitünket és közösségünket!

Ebben a menüpontban néhány perc alatt megismerheted életszemléletünket, alaptanításainkat.

Megtudhatod, milyen az Istenképünk, hol a helyünk a világvallások között és miként próbáljuk segíteni embertársainkat.

Bemutatjuk a központjainkat és azokat az eseményeket, programokat, ahol további információhoz juthatsz rólunk.

Tarts velünk, és válj Te is szellemileg szabaddá!

Mit kell tudnod rólunk?

Mi a Szcientológia, és honnan ered az elnevezés?

A Szcientológia szó két tagból tevődik össze: scio (latin) = „tudás, a szó legteljesebb értelmében”, logosz (görög) = „-tan”. Ezért a Szcientológia azt jelenti, hogy „tudjuk, hogyan tudjunk”. Közösségünkben angolul is használjuk: Scientology (ejtsd: szájentolodzsi).

A Szcientológia bizonyos alapigazságokból kiindulva hatalmas tudást ölel fel. Ezen igazságok közül a legelső az, hogy az ember szellemi lény, olyan képességekkel felruházva, amelyek jóval felülmúlják azokat, amiket rendszerint elképzel. Nemcsak hogy képes megoldani saját problémáit, elérni céljait és tartós boldogságot szerezni, hanem olyan új tudatossági állapotokat is elérhet, amelyekről még csak nem is álmodta soha, hogy létezhetnek.

Valamilyen formában minden nagy vallásban megvolt a szellemi szabadság reménye – ez egy olyan állapot, amely mentes az anyagi korlátoktól és a szenvedéstől. A kérdés mindig az volt ennek kapcsán, hogy hogyan érjen el az ember ilyen állapotot, különösen ha egy őrjöngő és gyakran lehengerlő társadalom közepén él.

Noha úgy tűnik, hogy a modern élet a problémák végtelenül komplex sorát hozza létre, a Szcientológia fenntartja azt, hogy a megoldások ezekre a problémákra alapvetően egyszerűek, és hogy minden egyes ember hatókörén belül vannak. Nehézségek a kommunikációban és az emberi kapcsolatokban, gyötrő bizonytalanság, önbizalomhiány, kétségbeesés – minden emberben eredendően megvan a lehetőség arra, hogy megszabaduljon ezektől és sok egyéb gondtól is.

A Szcientológia egy utat ajánl a nagyobb szabadság felé.

Először a Dianetika, majd a Szcientológia

L. Ron Hubbard a Szcientológia vallás forrása és alapítója annak szentelte életét, hogy megtalálja a válaszokat az emberiséget évezredek óta foglalkoztató kérdésekre. Kíváncsisága és határtalan kalandvágyó természete már fiatal korában kutatásokra inspirálta.

L. Ron Hubbard első, széles körben kibocsátott felfedezéseinek eredményei nem a Szcientológiáról szóltak, hanem a kutatások egy másik területéről, a „Dianetikáról”. A Dianetika szó a görög dia = „át, keresztül”, és nousz = „elme vagy lélek” szavakból származik, és a meghatározása: „az amit a lélek tesz a testtel”.

A Dianetika volt L. Ron Hubbard első áttörése. Az e területen tett kezdeti felfedezései vezettek el a további kutatásokhoz és magának az élet forrásának a pontos elkülönítéséhez.

Az Embernek nem „van egy lelke”. Az ember maga a lélek. Neki van elméje és teste. A Dianetika a szellem testre kifejtett hatásaival foglalkozik és kezeli azokat. A Dianetika tehát segít mentesíteni az embert a nem kívánt érzések, érzelmek, balesetek és pszichoszomatikus betegségek (a mentális stressz által okozott vagy súlyosbított betegségek) terhétől.

A Szcientológia szó a latin scio = „a szó legteljesebb értelmében vett tudás”, és a görög logosz = „valaminek a tanulmányozása” szavakból származik. Szó szerint a tudásról való tudást jelenti. Maga a Szcientológia annyit jelent: „a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában”.

A Szcientológia a szellemi lénnyel foglalkozik. Közvetlenül megnöveli annak tudatosságát és képességét, ezáltal a lény egyre képesebbé válik arra, hogy legyőzze az őt gyengítő negatív tényezőket.

A Szcientológia vallási háttere

„Bármilyen munkának, amit végzek, vagy eddig végeztem, és amit ti végeztek, borzasztóan hosszú és érdekes háttere van. A legrégebbi civilizált tényezők között kutakodtok és dolgoztok, amit az Ember csak ismer.” – L. Ron Hubbard

A Szcientológia egy tízezer évre visszanyúló vallási hagyományt visz tovább, és felöleli a hindu Védák legrégebbi szent szövegeiben található igazságokat, valamint a buddhizmus bölcsességét.

A Szcientológiának a többi nagy vallással együtt közös vonása a földi béke és az Ember megváltásának álma. A Szcientológiában az az új, hogy a szellemi javuláshoz itt és most kínál pontos utat, illetve annak módját, hogy ezt hogyan érjük el teljes bizonyossággal.

Az Ember időtlen idők óta igyekszik felszabadítani a lelkét a testtől, és ezáltal elérni a halhatatlanságot. Ilyen történeti háttérrel mondja el L. Ron Hubbard A Szcientológia általános háttere előadásában, hogy a Szcientológia, a gondolkodó emberek 10 000 éves múltjára építkezve, hogyan képvisel egy régóta vágyott történelmi jelentőségű győzelmet. Mert ezekkel a felfedezésekkel és ezzel a technológiával elérkeztünk az Ember legrégebbi álmának megvalósulásához, ami a lélek felszabadítása a bölcsesség által.

Ez az előadás összefoglalja ezt a hagyományt a civilizáció hajnalától kezdve, az Ember tudás utáni szakadatlan kutatásának történetével, amely megihlette e bolygó nagy filozófusait és vallásait. Sőt, ahogy kibontakoznak e vallások gyors terjedésének részletei egy akkor még barbár világban – egyaránt elhozva a civilizációt a Keletnek és a Nyugatnak –, Hubbard nemcsak a vallás befolyásának igazi okát és lényegét azonosítja, hanem azt a közös célt is, amely minden vallásos gondolkodást egyesít.

Miben hiszünk?

A Szcientológia nem dogmatikus vallás, hanem gyakorlatias vallás. Tanításaink L. Ron Hubbard írásain alapulnak. Ezek alapján igyekeztünk 15 pontban összefoglalni, hogy szcientológusként miben hiszünk.

A Szcientológia egyik legfontosabb gondolata, hogy az embert halhatatlan szellemi lénynek tekinti. L. Ron Hubbard, a Szcientológia alapítója tudományosan bebizonyította az emberi szellem létezését.

„Az Ember szellemi lény, nem növény vagy állat. És ez tudományosan igazolható.” – írja L. Ron Hubbard A Szcientológia összefoglalása tudósok számára című írásában.

L. Ron Hubbard a test-elme-szellem kapcsolatát fizikai mérésekkel igazolta. Így minden szcientológus, aki részesült már a Szcientológia által nyújtott szellemi tanácsadásban, megtapasztalhatta ennek felismerését.

„Az Ember alapvetően jó, de cselekedhet helytelenül.” – részlet L. Ron Hubbard a Szcientológia: Az élet egy új nézőpontból című könyvéből.

Az embereket régóta foglalkoztatja egy kérdés: a bennünk lévő ördög és angyal folytonos harca, a két pólus. Honnan származik a gonoszság a Földön? Miért vannak háborúk, erőszak, drogok, becstelenség? Az emberben valóban eredendően benne lenne a bűn?

A Szcientológiában felfedezésre került, hogy minden ember alapvetően jó, de saját tévelygései, múltjában történt csapások és kudarcok eltéríthetik a helyes ösvényről, amire néha nagyon nehéz visszatalálnia. A Szcientológiában léteznek módszerek arra, hogy az ember újra felfedezze saját eredendő jóságát.

Egy szcientológus nagyon sok időt és energiát fordít mások segítésére, és nagyon gyakran találod úgy, hogy önkénteskedik valamilyen humanitárius tevékenységben. Legyen szó drogmegelőzésről, emberi jogokról, véradásról, park takarításról, jótékonysági rendezvényekről, egy szcientológus bármi ehhez hasonló segítő tevékenységből szívesen kiveszi a részét.

L. Ron Hubbard, az egyház alapítója ezt így fogalmazta meg: „A bankszámla soha nem mérte egy ember értékét. A segítésre való képessége mérte ezt, és semmi más.”

Nem új keletű gondolat, hogy a szeretet mennyire fontos. A szcientológusok is ezt vallják. A szeretet, a megbecsülés, a jólelkűség, a barátságosság, a tisztelet olyan erények, amelyek minden szcientológus életében fontos szerepet töltenek be.

„A boldogság és az erő csakis a gyűlölet hiányában marad fenn. A gyűlölet maga a pusztulásba vezető út. A szeretet az út az erő felé.” – részlet L. Ron Hubbard Szcientológia: Az élet egy új nézőpontból című könyvéből.

A Szcientológia a tudásról szól, az élettel kapcsolatos tudásról. Nagyon gyakorlatias vallás, mert az ember olyan eszközöket sajátíthat el általa, amivel az élete különböző területein érhet el sikereket, legyen szó gyermeknevelésről vagy akár kommunikációs képességekről. A Szcientológia különböző vallási szolgáltatásain megszerezheted ezt a tudást és ezeket a jártasságokat. Így a Szcientológia vallás gyakorlása részben tanulásból, részben a tanultak alkalmazásából áll. „Lehet, hogy önnek azt tanították, hogy az elméről, szellemről és életről nehéz tudást szerezni. A Szcientológia első alapelve ez: Lehetséges tudást szerezni az elméről, a szellemről és az életről.” – részlet L. Ron Hubbard Szcientológia: A gondolkodás alapjai című könyvéből.

Mivel egy szcientológus sok időt tölt tanulással, ezért nagyon nem mindegy, hogy azt hogyan teszi. A Szcientológiában a tanulást úgy végezzük, hogy az ember valóban megértse a fontos dolgokat, hogy így azt képes legyen később átültetni a gyakorlatba. Nem a magolásról szól, és nem arról, hogy megfeleljünk egy vizsgán. Arról szól, hogy valóban megértsd, amit tanulsz. L. Ron Hubbard ezért kifejlesztett egy működőképes módszert, amit minden szcientológus használ, és örömmel megoszt bárkivel, akit érdekel.

L. Ron Hubbard Az Emberi Jogok Megvalósítása című írásában így fogalmazta meg a tanulás fontosságát: „A tanulásra való képesség döntő fontosságú az egyén teljes kifejlődéséhez, és a hatékony oktatás létfontosságú, hogy javítani tudjunk az országok népei közötti megértésen, tolerancián és barátságon, valamint, hogy fenn tudjuk tartani a békét.”

A Szcientológia tanfolyamokon keresztül az ember folyamatosan fejlesztheti önmagát és képességeit. „A Szcientológia képes arra, hogy jobbá tegye az emberi viselkedést, és jobbá is teszi. Az egyént önmaga irányítása alá helyezi – ahová való.” – részlet L. Ron Hubbard A munka problémái című írásából.

Az örök kérdés, ami valószínűleg mind a mai napig két részre osztja a társadalmat. Van, aki úgy véli, valamely felső erő irányítja a jövőnket, sorsunk előre elrendeltetett, és vannak, akik úgy vélik, hogy az embernek megadatott az a privilégium, hogy formálhatja saját jövőjét. A szcientológusok ehhez az utóbbihoz tartoznak. Azt valljuk, hogy az ember képes alakítani és formálni a saját életét, jövőjét, és hogy sorsáért ő a felelős.

L. Ron Hubbard egyik haladóbb előadásában ezt így írja le: „A jövő nem egy olyan séma, amelyet azért fektettek le, hogy kiszúrjanak veled, vagy hogy megfélemlítsenek. A jövő egy gyönyörű játszótér, amelybe történetesen senki sem száll be. Ez egy szűz terület – a legszűzebb terület, ami csak létezik, a jövő.”

Szcientológia vallásnak is nélkülözhetetlen eleme Isten, a Teremtő, a Legfelsőbb Lény iránt tanúsított tisztelet és csodálat. A Szcientológiában a túlélés legfelsőbb szintjét jelenti a végtelenként, vagy istenként való létezés. Egy szcientológus minél előrébb tart tanulmányaiban, annál jobban megértheti saját maga és a Legfelsőbb Lény kapcsolatát.

Egy szcientológus számára a család nagyon fontos, ezért mindent megtesz, hogy megfelelő szellemiségben összetartsa azt, illetve jó hangulat és egyetértés uralkodjon a családban.

„Ebben a társadalomban és időben a család a legszorosabb kapcsolatban lévő, önfenntartó, önvédő egység, és gazdaságilag és egyébként is szükséges a társadalom jelenlegi berendezkedése számára. És aki lerombolja a házasságot, az lerombolja a civilizációt is. Ez eléggé biztos. Egy kultúra tönkremegy, ha alapvető építőkövét, a családot eltávolítják belőle mint jogos építőkövet.” – fogalmazta meg L. Ron Hubbard a Házasság című előadásában.

Egy szcientológus nem fogyaszt drogokat, és alkoholt is csak mértékletességgel iszik. Tudja, hogy a drogfogyasztás elhomályosítja az elmét, tompítja a tudatosságot, és csökkenti a felelősségérzetet. Épp ezért, azt is fontosnak tartja, hogy gátat szabjon a drogok társadalomban való széles körű elterjedésének.

„A drogok befolyásolta emlékezet gyakran eltávolítja a jelenlegi és az egykori drogfogyasztót attól, hogy számoljon bármely tette következményeivel.” – fejtette ki L. Ron Hubbard a drogok hatásaival kapcsolatos kutatásainak egyik anyagában.

Egy szcientológus felfogja, hogy a társadalomban való békés együttélés és a nemzetek közötti béke legfontosabb alapja az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában megfogalmazott 30 pont.

Egy szcientológus jól ismeri és betartja az emberi jogokat, és tesz azért, hogy a körülötte élők is megismerjék és betartsák az emberi jogokat.

„Az emberi jogokat valósággá kell tenni, nem idealista álomként kezelni!” – figyelmeztette L. Ron Hubbard az egyház és a társadalom tagjait ennek fontosságára egyik írásában.

L. Ron Hubbard megírta Az út a boldogsághoz: Ésszerű útikalauz a jobb élethez című könyvét, amelyben 21 pontban összegezte a boldog és sikeres élet szabályait. Egy szcientológus ezek szerint a szabályok szerint éli életét. Ebbe olyan dolgok tartoznak, mint az erkölcsös, becsületes élet, a vallási tolerancia, a család és a gyerekek segítése és tisztelete, a szorgalmas és józan élet, ígéreteink betartásának fontossága, a jó példamutatás és még sok más erény.

L. Ron Hubbard Az út a boldogsághoz című könyvében lefekteti az út széleit egy boldog élethez. Így ír könyvének utolsó soraiban:

„Ha az út szélein belül maradunk, nem tévedhetünk el nagyon. Az igazi lelkesedés, boldogság és öröm más dolgokból, nem összetört életekből ered.

Ha rá tudsz venni másokat az út követésére, te magad is elég szabad leszel ahhoz, hogy esélyt adhass magadnak felfedezni, mi a valódi boldogság.

Az út a boldogsághoz autópálya azok számára, akik tudják, hol vannak a szélei. Te vezetsz. Jó utat!”

A Szcientológiában vannak működő módszerek a mentális megrázkódtatások és kínok felszabadításra, amik teljesen humánusak, és nagyon jól működnek. Ezért egy szcientológus elveti azt a gondolatot, hogy mentális és lelki eredetű gondokat gyógyszerekkel, azaz antidepresszánsokkal kellene kezelni. Azt valljuk, hogy ezek a gyógyszernek nevezett készítmények nem hogy nem segítenek az emberen, de valójában még tovább rontják az állapotát, mert képtelenek kezelni és megszüntetni a lelki fájdalom valódi forrását. Egy szcientológus épp ezért sosem szed ilyen szereket, és sokat dolgozik azon, hogy minél több embernek felhívja erre a figyelmét.

L. Ron Hubbard Biokémiai társadalmunk című írásában így összegezte ezt a problémát:„Túlságosan gyakran az a hozzáállás: »Ha nem tudom megtalálni a fájdalom okát, akkor legalább »eltompítom«. Egy mentálisan beteg személy esetében ez talán így hangzana: »Ha nem tudjuk racionálissá tenni, akkor legalább le tudjuk csendesíteni.« Sajnos azonban nem ismerik fel, hogy ha egy személy fájdalmát fájdalomcsillapítóval eltompították, ugyanazzal a droggal őt magát is eltompították, és sokkal közelebb került a halál végső fájdalmához.”

A Szcientológiában létezik egy útvonal, a Híd a Teljes Szellemi Szabadsághoz, amin, ha az ember egyre feljebb és feljebb halad, olyan felszabadultságot és örömöt élhet át, ami mindeddig az ember előtt megismerhetetlen és elérhetetlen volt. A múlt béklyóitól való megszabadulás, az egyre magasabbra szárnyalás álmaink és céljaink elérésében a boldogságnak egy ezidáig nem ismert szintjére juttatja el az egyént.

Hiszünk Istenben?

Természetesen igen. A Szcientológiában Isten fogalma a Nyolcadik dinamikaként (késztetés a végtelenként való létezésre) jut kifejezésre. Ezt Legfelsőbb Lényként is szoktuk azonosítani. A Nyolcadik dinamika, a Szcientológia Isten-fogalma az egyetemes túlélés legtetején helyezkedik el. L. Ron Hubbard A túlélés tudománya című könyvében a következőképpen írta le ezt:

„A világtörténelemben a teljesen lezüllött és elmúló kultúrákat leszámítva egyetlen kultúra sem mulasztotta el elismerni egy Legfelsőbb Lény létezését. Empirikus megfigyelés, hogy az emberek egy Legfelsőbb Lénybe vetett erős és tartós hit nélkül rosszabb képességűek, kevésbé etikusak és kevésbé értékesek önmaguk és a társadalom számára. […] Csupán megfigyelés alapján: szilárd hit nélkül egy ember inkább tárgy, mint ember.”

A zsidó-keresztény eredetű vallásoktól eltérően egyházunknak nincsenek Istennel kapcsolatos dogmái, vagyis bizonyítás nélkül elfogadandó, kötelező hittételei, amelyek elfogadását elvárnánk a híveinktől. A Szcientológia ebben a kérdésben nem várja el az egyéntől – mint ahogy egyetlen más tanításával kapcsolatban sem –, hogy kizárólag hit alapján fogadjon el valamit. Ahogy az illető szellemi tudatossága növekszik a Szcientológia szellemi tanácsadás és tanulás során, az összes dinamikáról saját bizonyosságot szerez. Ennek megfelelően a személy csak akkor szerez teljes megértést a Nyolcadik dinamikáról (végtelen) és a Legfelsőbb Lényhez fűződő viszonyáról, ha teljes egészében eléri a Hetedik dinamikát (szellemiség).

„Segíts magadon, Isten is megsegít.”

Közösségünk tagjai komolyan veszik a mondást: „Segíts magadon, Isten is megsegít.” Hitünk szerint minden egyes személy rendelkezik a válaszokkal az élet rejtélyeire. Csupán arra van szüksége, hogy tudatára ébredjen ezeknek a válaszoknak, és a Szcientológia pontosan ennek elérésében segít neki. Az Ember hozzászokott ahhoz, hogy sablonválaszokat várjon. A Szcientológia azt igényli, hogy a személy a saját fejével gondolkodjon, és így „segítsen magán” abban, hogy nagyobb legyen a megértése, valamint jobb képességű, boldogabb és egészségesebb legyen.

A Szcientológia céljai

Írta L. Ron Hubbard (1965 szeptemberében)

Egy civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az Ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra – ezek a Szcientológia céljai.

E célok, melyeket először 1950-ben tártunk egy forrongó világ elé, teljesen elérhetővé váltak technológiánkkal.

Mivel a Szcientológia természeténél fogva politikamentes, szívesen lát bárkit, bármilyen valláshoz, fajhoz vagy nemzethez tartozzék is.

Nem forradalmat akarunk. Mindössze az egyén és a társadalom magasabb létállapotait célzó fejlődést szorgalmazzuk.

Elérjük céljainkat.

Az önmagával, az elméjével és az univerzummal kapcsolatos tudatlanság végtelen évezredei után áttörést hoztunk az embernek.

Felülmúltuk az ember korábbi egyéb erőfeszítéseit.

Az elmúlt ötvenezer év gondolkodóinak együttes igazságai, amelyeket az Emberrel kapcsolatos új felfedezések kristályosítottak ki és erősítettek meg, tették lehetővé ezt a sikert.

Szívesen látunk a Szcientológiában. Csak annyit várunk el tőled, hogy segíts céljaink elérésében, és abban, hogy másoknak segíthessünk. És elvárjuk, hogy neked is segítsenek.

A Szcientológia ma a legfontosabb mozgalom a Földön.

E turbulens világban nem könnyű a munkánk. Elvégre, ha könnyű lenne, nem kellene csinálnunk.

Tiszteljük az embert, és hisszük, hogy méltó a segítségre. Tisztelünk téged is, és hisszük, hogy te is tudsz segíteni.

A Szcientológia senkinek nem tartozik segítséggel. Semmi olyat nem tettünk, ami miatt bárkit is ki kellene engesztelnünk. Ha tettünk volna, most nem látnánk elég tisztán ahhoz, hogy csináljuk, amit csinálunk.

Az ember bizalmatlanul fogad minden felkínált segítséget. Gyakran árulták már el, és gyakran rendítették meg a bizalmát. Túl sokszor esett meg, hogy megbízott másokban, és elárulták. Hibázhatunk, mivel törött szalmaszálakból építünk fel egy világot. De amíg közénk tartozol, soha nem fogunk visszaélni a belénk vetett hiteddel.

A Szcientológia felett soha nem nyugszik le a nap.

És kívánom, hogy egy szebb holnap virradjon rád, szeretteidre és az Emberre.

A céljaink egyszerűek, még ha nagyok is.

És sikeresek leszünk, és sikeresek vagyunk, ahányszor csak a Föld ismét fordul egyet a tengelye körül.

Elfogadjuk a segítségedet.

A mi segítségünk pedig a tiéd.

Mire számíthatsz, ha ellátogatsz hozzánk?

Szeretettel üdvözlünk az egyházunkban.

Budapesti központú gyülekezetünk létszáma 2000 óta egyre gyarapszik. A székhelyünk Budapest XIII. kerületében, Angyalföldön található. Az általunk nyújtott segítséget innen juttatjuk el egész Magyarországra.

Egyházunk megtestesíti a Szcientológia alapítójának, L. Ron Hubbardnak azt az álmát, hogy minden Szcientológia-egyház – az ő szavaival élve – „ideális szervezet” legyen. Egyházi szervezeteinket a Szcientológiában az angol „organization” szó rövidítésével „org”-nak nevezzük, így az ideális szervezeteinkre magyarul csak „ideális org”-ként hivatkozunk. Az „ideális org” kifejezés nemcsak az egyházi épületet jelenti, amelyben a szcientológusok a szellemi szabadság egyre magasabb szintjeire juthatnak, hanem arra is utal, hogy az ilyen szervezet otthont és találkozóhelyet nyújt a környezetében élőknek is, és minden vallással együttműködésre lép, hogy az embereket közös erőfeszítéssel jobb állapotba hozhassák.

E célból az egyházunk által nyújtott segítséget, illetve számos társadalomjobbító és humanitárius programunkat Magyarország egész területén szeretnénk elérhetővé tenni.

Szívesen együttműködünk mindenkivel, akinek őszinte célja a társadalom és a társadalmat alkotó egyének, családok és csoportok felemelése. Együtt elérhetjük mindannyiunk közös álmát: egy drogmentes, bűnözésmentes és virágzó jövőt mindannyiunk számára.

Az ajtónk nyitva áll. 
Segítségünk a tiéd.

A Közönséginformációs Központ ingyenes megtekintése

Mi a Szcientológia? Tudd meg!

Gyere be, és nézd meg az automatizált Közönséginformációs Központot! Járd végig interaktív multimédiás bemutatópaneleinket, és nézd meg a videókat, amelyek bemutatják a Dianetika és a Szcientológia alapelveit, az alapító, L. Ron Hubbard életét és az Egyház számos társadalomjobbító programját.

Világnézettől és vallási hovatartozástól függetlenül látogatható.

Kíváncsi vagy önmagadra?
Tölts ki egy ingyenes személyiségtesztet!

Az IQ-d, személyiséged és képességeid határozzák meg a jövődet. Legyél tisztában velük! Minden kötelezettség nélkül.

A Szcientológia egyház ingyenes intelligencia- és személyiségtesztet kínál.

Tapasztalt kiértékelőnk részletes és pontos elemzést nyújt a tesztjeid eredményéről. Ez semmilyen további kötelezettséggel nem jár.

Érdeklődj egyházunk recepcióján vagy töltsd ki a tesztet ide kattintva:

Szcientológia vasárnapi szertartás

Töltődj fel szellemileg a Szcientológia vasárnapi szertartásán!

A Szcientológia Egyház nem felekezethez kötött, ezért bármilyen vallás és világnézet híveit szívesen látja.

Tapasztald meg, hogy a Szcientológia gyakorlatias elveinek és ismereteinek alkalmazása rád mint szellemi lényre hogyan segíthet az életed jobbá tételében! Frissítőkkel várjuk vendégeinket.

Bárki részt vehet a programjainkon?

Igen, természetesen. Szeretettel látunk minden érdeklődőt, aki szeretne többet meg tudni egyházunkról, L. Ron Hubbard tanításairól vagy csak egyszerűen megnézni saját szemével, hogy kik is vagyunk mi.

Szeretnéd figyelemmel kísérni közösségünk híreit?

Iratkozz fel hírlevelünkre és havonta fogjuk küldeni közösségünk legfontosabb híreit, történéseit és ingyenesen látogatható eseményeink ajánlóját! Hírlevelünkön keresztül jobban megismerhetsz minket.

Covid 19 protokoll

Közösségeinkben a Covid 19 járványidőszak alatt szigorú óvintézkedéseket hoztunk, illetve tartunk be annak érdekében, hogy megelőzzük a megbetegedéseket. Ennek érdekében egyházaink épületeit, helyiségeit napi szinten többször fertőtlenítjük. Látogatóinknak a kézfertőtlenítő használata kötelező, a maszk és a gumikesztyű viselése választható, amelyekből bőséges mennyiségben áll rendelkezésre egyházaink bejáratainál.

Scroll to Top